Maskinbefäl klass VIII, utbildningen ger dig kunskaper om små som stora marindieselmotorer för att klara maskinbefälsexamen.

Detta är en teoretisk utbildning (men med vissa praktiska arbeten på en dieselmotor igår i utbildningen) och ger dig de kunskaper du behöver för att avlägga examen för Maskinbefäl klass8. 

För att få framföra en båt kommersiellt med en maskinstyrka över 405 kW krävs Maskinbefälsexamen Klass VIII samt Fartygsbefälsexamen klass VIII.

Läs mer om denna utbildning i kursinformationen nedan.