NFB,s SRC intyg för VHF-radio. En VHF-radio ökar säkerheten ombord - livlinan till land! Med VHF-radio når du sjöräddningen, båtar i din närhet. Och det är inte alltid du kan använda mobiltelefonen pg. av dålig täckning. 

Läs mer om utbildningen i kursinformationen nedan.