Manöverintyg för högfartsbåt här lär du dig hantera din båt på ett säkert sätt i höga farter (20-35 knop) och olika vädertyper. Du får mer ingående lära dig att använda Powertrim/trimplan och hur du på ett effektivt sätt kan minska dina bränslekostnader, sjökortsplanering vid körning i höga farter mm.
Kursen avslutas med examination av förhörsförrättare utsedd av NFB. 

Manöverintyg i högfartsbåt kan ev. i framtiden bli ett krav för dig med båt som går fortare än 25 knop.

Läs mer om utbildningen i kursinformationen nedan.