Utbildningen för dig som vill köra din båt yrkesmässigt, i charterverksamhet, transport, dykbåt, taxibåt.

Fartygsbefälsexamen klass 8 krävs för att i inre fart yrkesmässigt framföra ett fartyg som har en längd om 6 meter eller mer och en dräktighet understigande 20 bruttoenheter, tar ombord maximalt 12 passagerare samt har en motorstyrka på max 405 kW. 

Läs mer om utbildningen i kursinformationen nedan.