Det är skillnad på kikare och marin-kikare 
- Och Du kommer förmodligen bara att köpa en kikare i livet!

Stor erfarenhet av kikare till sjöss samt mycket låga priser gör oss till din leverantör av en kikare till din fritidsbåt. Här hittar du sjökikare i alla prisklasser, från den fina 50års presenten till den lite enklare kikaren som kan ligga kvar i båten under sommaren.

Det finns två typer av kikare på markanden: Takkantprismakikare och Porroprismakikare. 
Takkantprismakikaren är en modernare, kompaktare och lättare kikare. Den linjära ljusgenomgången ger optimal ljusstyrka och den speciella konstruktionen är anledningen till att takkantprismakikare som regel är något dyrare än porroprismakikare. Porroprismakikaren är den klassiska kikarmodellen, den är uppbyggd med rätvinkliga prismor förskjutna 90 grader. De bästa kallas BaK-4 prismor. De kan ge 40 % mer ljus under dåliga ljusförhållanden. Porroprismasystemet ger optimal tredimensionell syn, (stort skärpedjup).

Förstoring 7x lika med 7 gånger närmare motiv och diametern x 50 mm är ljusinsläppet på kikaren (större= mer ljus)
För marina kikare så är förstoringen x7 lagom då du fortfarande kan hålla kikaren stilla. Objektivdiametern är mellan 30- 50 mm för att få en så smidig kikare som möjligt.

AntireflexbehandlingFör att minska förlusterna antireflexbehandlas linsernas ytor beläggs av en tunn metallegering.På Steiners kikare har du en anpassad färg på behandlingen för bästa prestanda på sjön i sämre väder, ger större kontrast mellan sjö och himmel.

Vi har kikare som ger glasögonbärare fullt synfält. Okular linserna är då speciellt uppbyggda med hög ögonpunkt eller långt ögonavstånd. De flesta kikare har glasögonvänliga (mjuka) gummiögonmusslor som kan böjas in så ögat kommer så nära okularlinsen som möjligt. Om man inte böjer in ögonmusslorna tappar man ca 15% av synfältet. Kom alltså ihåg att böja in ögonmusslorna. Vi rekommenderar Steiners kikare, fungerar mycket bra med glasögon.