Radarintyg. Vill du kunna ta dig hem i dåligt väder och begränsad sikt? Ja, då är radarkursen något för dig. Det blir allt mer vanligt med radarutrustning ombord på fritidsbåten. För att få fullt ut byte av en radarutrustning måste man känna till dess egenskaper och hur den används praktiskt, 
för positionsbestämning och navigering i skärgård eller ocean.

Nyhet! Hos oss är kursen uppdaterad med Bredbandsradar & AIS och båtpraktik ingår!

Läs mer om utbildningen i kursinformationen nedan.