Kustskepparintyg det här är en direkt fortsättning för dig som har tagit ett Förarintyg. Kursen ger dig den kunskap du behöver för att göra en längre färd utomskärs. 

Du lär dig mer om navigering utomskärs och till havs, mörkernavigering, säkerhet ombord och principerna för GPS, radar och SRC. Har du en båt som är minst 12 x 4 meter är Kustskepparintyget ett krav.
 
Läs mer om utbildningen i kursinformationen nedan.