Båtpraktik, detta intyg är fastställt av Nämnden för båtlivsutbildning. Denna kompetens avses utgöra: dels ett komplement till Förarintyg för fritidsbåt och är ett krav för kustskepparintyget.
 
Läs mer om utbildningen i kursinformationen nedan.